ABOUT US

Latvia Packing

Latvia Packing is the producer, seller, exporter of pallet collars throughout Europe!

  • ISPM 15, IPPC certified timber products
  • Large-size pallets and large-size wooden boxes with great cargo carrying capacity
  • By taking into consideration the client's desires and needs, helps to develop the most favourable and the highest-quality wooden pallets and wooden boxes
  • A certified company that provides packaging services and packing advice, as well as offers advice regarding parcel logistics services
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr. SKV-L- 2017\316 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 10. punktam veica Jūsu Maksājuma pieprasījuma Nr. FN-SKV-P-MP-2021/28 (turpmāk-Maksājuma pieprasījums) Eksporta pieteikuma Nr. SKV-P-2020/23 ietvaros izvērtēšanu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Enter your keyword