Holzaufsatzrahmen

Warum wählen:

  • Komfortable, wirtschaftliche Art der Mehrwegverpackung für verschiedenste sperrige, kompakte oder zerbrechliche Produkte
  • Aufsatzrahmen sind sehr langlebig
  • verfügen über eine flexible Konstruktion und erlauben die Optimierung von Lagerplatz
  • Zuverlässigkeit
  • Verfügen über eine flexible Konstruktion und erlauben die Optimierung von Lagerplatz
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr. SKV-L- 2017\316 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 10. punktam veica Jūsu Maksājuma pieprasījuma Nr. FN-SKV-P-MP-2021/28 (turpmāk-Maksājuma pieprasījums) Eksporta pieteikuma Nr. SKV-P-2020/23 ietvaros izvērtēšanu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Enter your keyword