ÜBER UNS

Latvia Packing

Latvia Packing ist Hersteller, Verkäufer und Exporteur von Holzrahmen in ganz Europa!

  • ISPM 15, IPPC Holzmaterialien und die Produktion aus diversen Holzmaterialien an
  • Bietet volle Holzpaletten und Holzkisten in größten Größen mit maximaler Nutzlast an
  • Hilft Ihnen die besten Holzpaletten und Kisten für Ihre individuellen Wünsche zu finden
  • Zertifiziertes Unternehmen das Beratung anbietet, das Verpacken übernimmt und in Exportfragen hilft
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr. SKV-L- 2017\316 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 10. punktam veica Jūsu Maksājuma pieprasījuma Nr. FN-SKV-P-MP-2021/28 (turpmāk-Maksājuma pieprasījums) Eksporta pieteikuma Nr. SKV-P-2020/23 ietvaros izvērtēšanu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Enter your keyword