Kontakti

Ar prieku atbildēsim

Sūtiet ziņu

kaspars.elarts@latviapacking.lv (CEO)
oskars.arajs@latviapacking.lv (Sales/Production)

+371 22 017 025 (Kaspars)
+371 26 376 527(Oskars)

Ofiss: ”Ziņģu Kalte” Dobeles novads ,Auru pagasts , LV-3710

Ofiss


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr. SKV-L- 2017\316 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 10. punktam veica Jūsu Maksājuma pieprasījuma Nr. FN-SKV-P-MP-2021/28 (turpmāk-Maksājuma pieprasījums) Eksporta pieteikuma Nr. SKV-P-2020/23 ietvaros izvērtēšanu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Enter your keyword