Opzetranden

Waarom kiezen:

  • Zijn Een gebruiksvriendelijke en kostenbesparende manieren van herbruikbare VERPAKKING for several Soorten bulk Producten compacte eenheden en losse stukken
  • Ze Zijn Duurzaam
  • Lagere kosten
  • Betrouwbaarheid
  • Flexibel in opbouw en laten opslag-optimalisatie teen
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr. SKV-L- 2017\316 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 10. punktam veica Jūsu Maksājuma pieprasījuma Nr. FN-SKV-P-MP-2021/28 (turpmāk-Maksājuma pieprasījums) Eksporta pieteikuma Nr. SKV-P-2020/23 ietvaros izvērtēšanu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Enter your keyword